Samen voor een betekenisvol Haarlem!

Het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing wil een verbindend element zijn in de Haarlemse samenleving.
Vanuit diverse religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden zet zij zich in om ontmoetingen te organiseren voor allerlei Haarlemse burgers en groeperingen, opdat begrip en tolerantie kunnen groeien.

 

Centrale Waarden

Ontmoeting, inspiratie, verbinding, betrokkenheid, openhartigheid, dienstbaarheid.

Waarom dit platform?

Wij leven in een wereld en in een tijd van grote veranderingen en ontwikkelingen.
Ook in het Haarlemse merken we dat.
Zij kunnen onzekerheid en angst teweeg brengen.
Maar ze bieden ons ook kansen en nieuwe mogelijkheden.
Hiervoor is wel een gezamenlijke actieve inzet nodig.
Het HPRL wil daarom een verbindende schakel zijn tussen de Haarlemse burgers. Een ontmoetingsplek bij uitstek waar en van waaruit zij hun ideeën kunnen ontwikkelen en uitwisselen en gestalte geven aan een Haarlem vol inspiratie, verbondenheid, betrokkenheid, openhartigheid en dienstbaarheid.