Samen voor een betekenisvolle gemeenschap

Het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing wil een verbindend element zijn in de plaatselijke samenleving.

Vanuit diverse religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden.

Het zet zich in voor zijn centrale waarden door ontmoeting te bevorderen en ontmoetingen te organiseren

  • tussen de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en instellingen die binnen onze regio actief zijn,
  • tussen hen en de plaatselijke burgers,
  • en tussen de burgers aldaar onderling.

 

Centrale Waarden

Inspiratie, Verbinding, Betrokkenheid, Openheid, Begrip, Tolerantie en Dienstbaarheid.

Waarom dit platform?

Wij leven in een wereld en in een tijd van grote ontwikkelingen en verwikkelingen.

Ook in onze eigen omgeving merken we dat.

Al kunnen ze angst en onzekerheid teweeg brengen, ze bieden ons ook kansen en nieuwe mogelijkheden.

Om die kansen en mogelijkheden te benutten in onze eigen lokale omgeving is wel gezamenlijke actieve inzet nodig.

We willen een plek van ontmoeting bieden waar ideeën kunnen worden ontwikkeld en van waaruit die ideeën kunnen worden verwerkelijkt. 

Contact
Website bijgewerkt 27-6-2022