In het kader van het project "Verbinding door Religie", een samenwerking tussen Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en HPRL, vinden diverse activiteiten plaats.

Een van de deelprojecten van dit project is de Mensenbieb. Normaliter gaat iemand naar een bibliotheek om een boek te lenen, maar nu doet iemand dat om een "Mensenboek" te lenen voor korte tijd. Het idee is, dat je in de tijd dat je het Mensenboek leent, hem/haar aan het woord laat en van hem/haar een interessant levensaspect leert kennen. Het is een zeer levendige manier om medemensen te ontmoeten met heel verschillende religieuze en/of levensbeschouwelijke achtergronden, vanuit heel verschillende culturele achtergronden, enz.

Een eerste, zeer succesvolle,  bijeenkomst vond plaats op zaterdag 11/11/2017 in winkelcentrum Schalkwijk.

Geplande bijeenkomsten zijn, beiden in de Bibliotheek Haarlem Noord (Planetenlaan 170, 2024EX HAARLEM):

U bent van harte welkom!