Doelstellingen

 

  • Te fungeren als netwerkorganisatie voor alle religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en instellingen binnen de regio.
  • Dialoog en beraad te realiseren tussen de religies en levensbeschouwingen die binnen onze regio aanwezig en actief zijn, en tussen hen en de burgers aldaar.
  • Bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke en sociale vraagstukken die plaatselijk aan de orde zijn.
  • Gesprekspartner te zijn voor de regionale overheden en politiek.
  • Adviezen en informaties te verstrekken in allerlei richtingen betreffende religie en levensbeschouwing.
  • Religie en levensbeschouwing te propageren als wezenlijke factor voor een tegelijk diverse en solidaire plaatselijke samenleving.
  • Het vermogen en de bereidheid te stimuleren in onze plaatselijke samenleving om met elkaar te delen en uit te wisselen en naar elkaar te luisteren.
  • Tekenen van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de regio te signaleren en er weerwerk op te mobiliseren.
Contact
Website bijgewerkt 11-2-2018