KernactiviteitenHet HPRL werkt aan zijn doelstellingen door

  • Gespreksbijeenkomsten te organiseren tussen vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en instellingen en tussen hen en de eigen burgers binnen het kader van de doelstellingen.
  • Lezingen en themabijeenkomsten te beleggen op het gebied van religie en levensbeschouwing.
  • Samen te werken met en bijdragen te leveren aan het werk van wijkraden en buurthuizen en andere ter zake doende plaatselijke en regionale instellingen en initiatieven.
  • Ontmoetingen te entameren ter gelegenheid van religieuze, levensbeschouwelijke en burgerlijke hoogtijdagen.
  • Samen met anderen een publieke nieuwjaarsreceptie te houden aan het begin van het jaar.
Contact
Website bijgewerkt 11-2-2018